No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало
СПЕЦИАЛИЗИРАН БИЗНЕС СОФТУЕР
Софтуер за издаване на фактури и известия

    Login Invoice Manager е програма за издаване на фактури, съобразена напълно с изискванията на новия ЗДДС. В пакета е включен модул Login Security Manager.

Софтуер за управление на заложни къщи

    Login PawnShop е програма за управление на заложна къща. Управлява касови и стокови наличности.Следи договори за залог, падежите на плащания и лихвени проценти.
В пакета е включен модул Login Security Manager.

Софтуер за управление на бензиностанции

    Login Oil е предназначен за управление на бензиностанции, магазини, складове .
Предоставя възможност за гъвкаво ценообразуване съобразено с клиентска номенклатура.
В модула е интегрирана системата за фактуриране Login Invoice Manager и системата за сигурност Login Security Manager.

Софтуер за отчет на фискални устройства

    Login Fiscal Devices е предназначен за управление на дейността на фирми, оторизирани за работа с фискални устройства.
В модула е интегрирана системата за фактуриране Login Invoice Manager и системата за сигурност Login Security Manager.

Софтуер за недвижими имоти

    Login Real Estates е програма за управление на дейността на фирми за недвижими имоти с възможност за връзка между офиси, изпращане на данните за имоти към сайт и приемане на публикувани данни и запитвания от сайт.
В модула е интегрирана системата за сигурност Login Security Manager.

Софтуер за разработка и поддръжка на динамичен сайт

  Login WebHelper е предназначен за изграждане и  динамично управление на
Уеб Сайт.
  Предоставя пълна функционалност и свобода за дизайнерски решения. Максимално улеснява потребителя при въвеждането на нови обекти на страницата си.

Софтуер за обслужване на ВИП клиенти

    Login Customer Manager е предназначен за управление на клиентското обслужване.
Подходящ е за казина, хотели и други видове фирми, които държат на персоналното обслужване на клиента.
В модула е интегрирана системата за сигурност Login Security Manager.

Софтуер за охранителна дейност

    Login SOD е предназначен е за управление на дейността и документооборота във фирми, занимаващи се с охранителна дейност.
В модула е интегрирана системата за сигурност Login Security Manager.
В модула е интегрирана системата за фактуриране Login Invoice Manager.

Софтуер за анализи и калкулации в строителството

    Login SMR - анализи и калкулации в строително монтажната дейност.
В модула е интегрирана системата за сигурност Login Security Manager.
В модула е интегрирана системата за фактуриране Login Invoice Manager.

Софтуер за управление на междубанковите пазари

    Login FX studio е пакет събиращ в себеси всички FX модули предназдначени за работа в тежъри отделите на финансовите институции. Системата интегрира sales модул обслужващ работата с клиенти - Customer Desk, trader модул - обслужващ работата на междубанковия пазар, модул за връзка с Ройтер терминал и Ройтер дилинг сървър - communicator. Пакета съдържа също Security модул и архивиращ модул.

Софтуер за защита от неоторизиран достъп

   Login Security Manager е модул който може да се вгражда във всички наши продукти.
Предоставя система за защита на информацията. Дава абсолютна свобода на клиента да го настрои според вижданията си за нива на достъп до системите.

Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти