No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало

Публикувани годишни отчети на фирми по азбучен ред

ГФО 2007

ДЗЗД "АНЕЛ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103946220, Ръководител: Антония Иванова
Отчети за 2007 и 2009 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

"Амор-Мариго Росини" ООД, гр. Велинград, Булстат/ЕИК: 112600107, Ръководител: Николина Цанева
Отчети за 2007 и 2008 год.

ГФО 2007

"ВАРНЕНСКА ЗЛАТНА ПЧЕЛА" АД, с.Круша,общ.Аврен,обл.Варна, Булстат/ЕИК: 103036077,
Ръководител: Петър Петличков, Отчети за 2007 год.

ГФО 2008 год.

ДЗЗД "ВАЛТО", гр. Варна, Булстат/ЕИК:175454690 , Ръководител: Валентин Владимиров
Отчети за 2008 и 2009 год.

ГФО 2008 год.

ДЗЗД "ВАН ГАЙ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 175461232, Ръководител: Адриана Петрова
Отчети за 2008 и 2009 год.

pic_info1.jpg

ДЗЗД "ВИКТОРИЯ АУТО", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 175617059, Ръководител: Цветелина Ивановa
Отчети за 2009 год.

pic_info1.jpg

ДЗЗД "ДАЛЕ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148083042, Ръководител: Васил Димитров Ангелов
Отчети за 2010 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "ДАЛИЯ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103892527, Ръководител: Светлана Димитрова
Отчети за 2007 и 2009 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "ДАЯНА", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103860853, Ръководител: Елена Парашкевова
Отчети за 2007, 2008 и 2009 год.

pic_info1.jpg

"ДЕЙТАЛАБ" ООД, гр. София, Булстат/ЕИК: 175196877, Ръководител: Владимира Косева Георгиева
Отчети за 2009 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "ДЕНИС", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148076236, Ръководител: Денко Денев
Отчети за 2007 год.

pic_info1.jpg

ET "Дженкова-Руска Стойнова", гр. Ямбол, Булстат/ЕИК: 838162572, Ръководител: Руска Дженкова
Отчети за 2009 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "ДЪЛГОЛЕТИЕ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148003021, Ръководител: Славка Неделчева
Отчети за 2007 и 2008 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "ДЮН-05", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148018849, Ръководител: Юлиян Анастасов
Отчети за 2007, 2008, 2009 и 2010 год.

Публикацията на ГФО е невалидна

ДЗЗД "ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ", гр. Шумен, Булстат/ЕИК: 127637711
Ръководители: Илия Илиев и Димитър Върбанов, Отчети за 2008 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "ЕВРОКОНСУЛТ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148005182, Ръководител: Велико И. Жеков
Отчети за 2007 год.

ГФО 2007

"ЕКО-ВАТ" АД, гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103521244, Управител: Георги Хаджипетков
Отчети за 2007 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

"Ека 13" ЕООД, гр. Асеновград, Булстат/ЕИК: 160087644, Ръководител: Екатерина Узунова
Отчети за 2007 и 2008 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "ЖЕЛЕВИ 51", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148134088, Ръководител: Розалина Василева
Отчети за 2007, 2008, 2009 и 2010 год.

ГФО 2007 год.

"ИНВЕСТ БАЛКАН ТУР" ООД, гр. Варна, Булстат/ЕИК:103869884 , Ръководител: Красимир Сулев
Отчети за 2007 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

"ИЛНИКО КОМЕРС" ЕООД, гр. Асеновград, Булстат/ЕИК:115279628
Ръководител: Николина Цанева Цанева , отчети за 2007 и 2008 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

"ИМПУЛС 77" ООД, гр. Асеновград, Булстат/ЕИК: 115829292
Ръководител: Катя Росенова Кехайова, Отчети за 2007 и 2008 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "И С И - БЪЛГАРИЯ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148080886, Ръководител: Николай Иванов
Отчети за 2007 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "ЙОВЧЕВИ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148130517, Ръководител: Марийка Йовчева
Отчети за 2007 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "КАЗЪЛОВИ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103795932, Ръководител: Ваньо Казълов
Отчети за 2007 и 2009 год.

pic_info1.jpg

ДЗЗД "КАЛУДОВ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 175685398, Ръководител: Здравко Калудов
Отчети за 2009 год.

pic_info1.jpg

ДЗЗД "КАЦКО", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 175894782, Ръководител: Красимир Кръстев
Отчети за 2010 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "КОЛЕВИ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103803090, Ръководител: Цветелина Колева
Отчети за 2007, 2008, 2009 и 2010 год.

pic_info1.jpg

ДЗЗД "КРИС", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 175771751, Ръководител: Ангел Николов
Отчети за 2009 год.

ГФО 2008 год.

ДЗЗД "МАДЖИ - МЕЛ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 175437399 , Ръководител: Зорница Мавродиева
Отчети за 2008 и 2009 год.

ГФО 2007

НД " МИКАЕЛА 59", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103792992, Ръководител: Боян Костадинов
Отчети за 2007 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "МЛАДОСТ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103676159, Ръководител: Петранка Гончарова
Отчети за 2007, 2008, 2009 и 2010 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "НИКОЛАЕВИ И С-ИЕ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103826228, Ръководител: Йордан Николаев
Отчети за 2007 год.

pic_info1.jpg

ДЗЗД "РАЛИЦА-85", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148123857, Ръководител: Ралица Божилова
Отчети за 2009 и 2010 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "РЕ - 2000", гр. Търговище, Булстат/ЕИК: 103548056, Ръководител: Емил Маринов
Отчети за 2007, 2008 и 2009 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "РОСИМ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148040144, Ръководител: Росен Симеонов
Отчети за 2007 год.

ГФО 2008 год.

ДЗЗД "РОСИНОР", гр. Варна, Булстат/ЕИК:148095646 , Ръководител: Елеонора Кантарджиева
Отчети за 2008 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "СИМАНИ-МН", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103952497, Ръководител: Маринела Атанасова
Отчети за 2007, 2008 и 2009 год.

ГФО 2007

ДЗЗД "СИРЕНА 77", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148105347, Ръководител: Снежана Атнасова
Отчети за 2007 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "СОД - DSC", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 103616331, Ръководител: Делян Колчев
Отчети за 2007, 2008, 2009 и 2010 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "ТИС", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148099826, Ръководител: Тодор Петков
Отчети за 2007, 2008, 2009 и 2010 год.

ГФО 2007 и 2008 год.

ДЗЗД "ХАРЕМ СТИЛ", гр. Варна, Булстат/ЕИК: 148134597, Ръководител: Екатерина Новакова
Отчети за 2007, 2008, 2009 и 2010 год.

Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти