No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало


Login Fiscal Devices


  
Login Fiscal Devices е предназначен за управление на дейността на фирми, оторизирани за работа с фискални устройства. Поддържа се клиентска номенклатура за всички абонати, сключените договори и данните за самите фискални устройства. Автоматично изготвя необходимите справки и данни за отчитане в ТДД, съгласно НАРЕДБА  Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

В модула е интегрирана системата за сигурност Login Security Manager и системата за фактуриране Login Invoice Manager.


Разработeн e с Clarion 6.1 for Windows.

Допълнителна информация:

Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти